Medailonek

hlava1Protože jsem letos dospěl do třaslavého stařeckého věku (i podoby), napadlo mne, že by o mně mohl vyjít jubilejní medailonek v prestižním časopise Český Kras. I zeptal jsem se na takovou možnost Ireny Jančaříkové a ta mi shovívavě nabídla, ať si nějaký text napíšu, že můj nápad přednese členům redakční rady. Započal jsem psát a po chvíli mi na telefon dorazila Irenina SMS se sdělením, že redakční rada žádný text o mně v časopise rozhodně nechce. Následovalo ještě doporučení, ať svůj medailonek pošlu do Spelea, které se prý potýká s nedostatkem příspěvků.
Nicméně – zvolil jsem jinou cestu a svůj příběh jsem se rozhodl zveřejnit zde – a tímto tak činím:


Nacistická miniponorka

xicht„Jestlipak víte, před čím stojíme?“ prohodil  Malodůl směrem k Surikatovi, Hroznýšovi a Anet, kteří vedle něj nevěřícně zírali  na nezajíštěný portál staré štoly, mířící pod nízkou skalní stěnu v dolní třetině křivými borovicemi porostlého strmého kopce, vypínajícího se nad líně se valící řekou.


Poklad rodu Smiřických

pesPažout zrovna obědval nadívanou krůtu, když jej vyrušil neodbytný, protivný zvuk domovního zvonku.
„Kdo mi to sem, k čertu, leze?“ zamumlal, znechuceně vstal od stolu a šel otevřít.
Za dveřmi netrpělivě poskakoval udýchaný Lišák, s tváří brunátnou rozčílením.
„Už jsi to slyšel?“ vyštěkl na Pažouta.


Exkurze na Malou Ameriku za Hagenem

M2„Kdo to je? “ zeptal se svých společníků Surikata, vida, že se k nim blíží hlavní sběrnou štolou trojice nedůvěryhodných podivně vrávorajících postav.
„To bude Lišák s nějakou partou“, mínil Malodůl, mhouře oči, aby lépe viděl.
„Ten pověstný Lišák, obviněný z vloupání do Nezabudické štoly, ač byl s námi tou dobou v Hradišti?“ zpozorněl Hroznýšek.


Svatý Prokop a čert v Dochartově šachtě

Malodul„Volal mi Surikata a zval nás na nedělní výpravu do Dochartovy šachty,“ chlubil se nadšený Pažout svému příteli Lišákovi. „Říkal, že potřebuje vytahat tři kubíky mokré hlíny a přemístit několik vpravdě obřích balvanů. Nabízel, že bychom to mohli zvládnout my dva sami a on by se pak jen přišel podívat, zda jsme něco neopomněli. Za odměnu by mne prý následně vyfotil v kostýmu svatého Prokopa.“


Saal fotokniha

untitled-1-1V prosinci 2016 se na Facebooku objevila nabídka německé společnosti SAAL Digital, slibující slevu 1200,- korun z ceny fotoknihy této firmy, pokud na ni objednavatel napíše recenzi. Řekl jsem si, že by fotokniha nemusela být zcela nevhodný dárek a že by proto možná nebylo pro podobné případy od věci, seznámit se s její kvalitou.


Harcký kanár podruhé – aneb Lišákův konec

Lisak„Co děláš v sobotu?“ zeptal se Lišák Pažouta.
„Budu v Rokycanech lovit pokémony,“ pochlubil se Pažout
„A nepůjdeme raději hledat nějaký v podzemí ukrytý poklad?“ lákal přítele Lišák.
„Hledat poklad?“ zbrunátněl zlostí Pažout. „Což jsi zapomněl na tu ostudu s harckým kanárem?“


Harcký kanár aneb žabák vypravuje

zabak„Už nepolezu do těch pitomých, nudných štol,“ svěřil se Pažout Lišákovi, „budu místo toho hledat skryté poklady.“
„Jejda,“ podivil se Lišák, „mohl bych ty poklady hledat s tebou? Určitě budeš potřebovat dobrého parťáka.“


Jak jsme fotili Podzemní Čechy

bisV létě roku 2013 se Václav Cílek dohodl s nakladatelstvím Eminent na vydání knížky, která by mapovala dějiny hornictví v českých zemích a všímala si vlivu, jaký měla těžba nerostů na vývoj lidské civilizace i na rozvoj ostatních průmyslových i neprůmyslových odvětví.
Knížka měla být volným pokračováním tehdy již vyprodané Podzemní Prahy, což znamenalo stejný formát a několik stovek ilustračních fotografií z produkce berounského fotografa Martina Majera. Protože se Martinovi zrovna v té době narodil druhý syn, a nebylo tedy jisté, zda svázán otcovskými povinnostmi stihne sám nafotit všechny požadované lokality, oba autoři mne požádali, abych to, co bude chybět, doplnil.


Speleo Four Rum 2015

surikata„Ahoj kreténe,“ pozdravil bodře  Pažout Surikatu, když k němu na berounském nádraží přistupoval do auta, aby se společně vypravili na seminář Speleo Four Rum do Michalových Hor.
„Copak sis to připravil za prezentaci?“ odpověděl mu Surikata, hledící s údivem na velký balík, který Pažout nacpal na zadní sedadla.