Jak jsme fotili Podzemní Čechy

bisV létě roku 2013 se Václav Cílek dohodl s nakladatelstvím Eminent na vydání knížky, která by mapovala dějiny hornictví v českých zemích a všímala si vlivu, jaký měla těžba nerostů na vývoj lidské civilizace i na rozvoj ostatních průmyslových i neprůmyslových odvětví.
Knížka měla být volným pokračováním tehdy již vyprodané Podzemní Prahy, což znamenalo stejný formát a několik stovek ilustračních fotografií z produkce berounského fotografa Martina Majera. Protože se Martinovi zrovna v té době narodil druhý syn, a nebylo tedy jisté, zda svázán otcovskými povinnostmi stihne sám nafotit všechny požadované lokality, oba autoři mne požádali, abych to, co bude chybět, doplnil.


Speleo Four Rum 2015

surikata„Ahoj kreténe,“ pozdravil bodře  Pažout Surikatu, když k němu na berounském nádraží přistupoval do auta, aby se společně vypravili na seminář Speleo Four Rum do Michalových Hor.
„Copak sis to připravil za prezentaci?“ odpověděl mu Surikata, hledící s údivem na velký balík, který Pažout nacpal na zadní sedadla.


Děčínský Sněžník a Správa jeskyní České republiky

ovce

  • „Co to je?“ zeptal se montanistický elév Lišák, nahlížeje přes rameno Surikatovi, který znechuceně prohlížel na monitoru jakousi nepříliš povedenou fotografii.
  • „To je starý důl, to já poznám“ odpověděl místo Surikaty pyšně Pažout, sedící u rozladěného  piána v marné snaze vybrnkat ukazovákem úvodní tóny ústředního motivu hornické hymny.


Pražské podzemí

Pažout, slavný montanistaAč o pražském podzemí vyšlo několik publikací, žádná z nich nepopisuje počátky jeho objevování či historii prvních průzkumů a dokonce ani nepřipomíná jména a osudy odvážlivců, kteří se na těchto akcích, často s nasazením vlastních životů, podíleli. A toto opomenutí  by chtěl napravit náš krátký seriál, který zahajujeme částí falešné Pražské podzemní pískovny. O informace z oněch  dávných dob jsme požádali osoby nad jiné povolané, slavné montanisty Surikatu a Lišáka.


Malamut

lisak  Osamocený bagrista, který na poli hloubil díry pro betonové základy patek stožáru velmi vysokého napětí, rozhodně neměl dobrý den. Sotva se v první jámě zabořila lžíce bagru metr a půl pod zem, odhalila ústí zasypané chodby, vedoucí kamsi do temnot. Bagrista rozmrzele slezl ze stroje, přidřepl na okraj jámy a zasmušile se zadíval do chodby.  Bylo mu jasné že podzemní objekt v místě, kde má být pevně ukotven stožár, znamená  nezanedbatelný problém. Chodba byla zpola zakryta napadaným kamením, přesto v ní bagristovo oko zahlédlo jakýsi pilíř, u něhož se chodba rozdvojovala a obcházela jej z obou stran. Jak daleko obě části vedou, nebylo z kraje jámy patrné.


Chrustenická šachta aneb jak na virtuální procházku starým dolem

mkMyslím, že to byl Míra Němec, kdo mne poučil, že když nezačnu fotit panoramata (čímž měl na mysli tak zvané virtuální prohlídky) budu naprostá montánní nula.  „Můžeš točit těch tvých debilních filmů, kolik chceš,  ale bez panorámatu jsi mrtvý muž,“ řekl a připravil mne tím o poslední zbytky už tak dost chatrného sebevědomí. Němcova slova ve mně hlodala tak dlouho, až jsem se problém virtuálních prohlídek rozhodl konzultovat s odborníkem na slovo vzatým – kolegou Pažoutem  


Mažoretka a montanistické klekátko

mazoretka„Právě mne napadla úžasná myšlenka,“ pochlubil se Pažout, vyloudiv na své ruměnné tváři  mimořádně záhadný, ba přímo tajemný výraz. „Je to myšlenka natolik velkolepá, až jsem nad ní sám ustrnul ohromením.“
Leč Surikata na tuto úžasné oznámení nikterak nereagoval.
„Povídám, že jsem vymyslel skvělou věc,“ opakoval Pažout dávaje si záležet, aby jeho hlas zněl důrazněji. „Překvapuje mne,“ pokračoval, „že to v tobě neprobouzí nijaký zájem.“


Důlní kůň na Four rum 20014

moz

Když jsme se Ivanu Kletečkovi vnutili s naším muzejním spolkem na jeho tradiční speleosetkání nesoucí poetický název Four Rum 2014, pravil, že by bylo vhodné, abychom si připravili nějaký odborný příspěvek do přednáškové části programu.
Přemýšlel jsem sklesle, co by asi tak bylo k takovému vznešenému účelu nejvhodnější a postupně se mne zmocňoval nepříjemný pocit, že všechno podstatné a zajímavé již bylo dávno vysloveno a pokud vůbec dáme nějaký příspěvek dohromady, polovina posluchačů během něho evidentně zemře nudou a zbytek nás následně nemilosrdně ukamenuje.


Jak to učil veliký mystik

payout2 „Nechtěl by ses v sobotu zajet podívat do temného a tajemného dolu na břidlici kdesi na horní Berounce?“ otázal se Pažout Surikaty, nasadiv přitom výraz, jako když vyhládlý pes prosí o morkovou kost.
„Nechtěl,“ odmítl nabídku Surikata poté, co v duchu rychle prolistoval pomyslný kalendář. „Důl bude beze vší pochyby špinavý a nevlídný a já už mám dávno naplánováno, že budu tou dobou dirigovat mužský pěvecký sbor v Chrustenické šachtě.“


Starý a chromý

kas1Kaši, Surikata a Lišák vystoupili z auta poblíž nevelké důlní haldy, směle popošli k pár metrů vzdálené pískovcové skalní stěně a několika odbornými pohledy zhodnotili šance, která může taková lokalita stárnoucím montanistům nabídnout. Pak se Surikata vrátil k automobilu, vyndal ze zavazadlového prostoru krumpáč a podal jej násadou napřed Lišákovi. Ten nástroj beze slova uchopil, poponesl opodál a pečlivě opřel o vzrostlý strom.