Podzemní hroby a mohyla Marobudova

w „Učinila jsem významný objev, nad nímž se světoví archeologové pominou závistí,“ pochlubila se Waki Surikatovi.  „Objevila jsem totiž naprosto zachovalý podzemní hrob.“
„Podzemních hrobů je spousta,“ znevažoval Wakin objev Surikata, „sám vím asi o třiceti a kdybych chvíli přemýšlel, vytanou mi jich na mysli stovky.“


Setkání speleologů v Liberci 2013

w„Surikata chce, abychom s ním jeli na setkání jeskyňářů do Liberce,“ pronesl rozpačitě Pažout, pohlížeje zasmušile na Lišáka, který vedle něho dřepěl na povaleném kmeni jakéhosi stromu a kapesním nožíkem zručně čistil houbu, nebudící  již od pohledu žádnou důvěru.
„Bude tam mít přednášku o fotografování v podzemí a po nás chce,   abychom se přestrojili za srnky a tančili k tomu,“ pokračoval Pažout. „Nevím, jak ty, ale já tam nepojedu. Nebudu ze sebe před lidmi pořád dělat blbce.“


Čert na Chlumu

cert„Chtěl bych se podívat do Srbských jeskyní,“ pronesl smutně do telefonu Pažout . „Mé dny na tomto světě se krátí a představa, že zemru, aniž bych viděl takový div světa, mne naplňuje zoufalstvím.“
„Srbské jeskyně považuješ za div světa?“ zhrozil se na druhém konci vedení Surikata. „Tu blátivou díru, v které neuvidíš jediný pořádný krápník a navíc si zlomíš obě lýtkové kosti v tom hnusném kameništi před východem?“


Podzemní focení s ledkovkou Sky Ray King

SONY DSC
„Se svítilnou Sky Ray vneseš do podzemí den,“ řekl mi Ivan Kletečka a tvářil se přitom tak vážně a přesvědčivě, že jsem se rozhodl jeho tezi ověřit. Tříledková Sky Ray King se na Aukru prodává od cca 1500,- do 2500,- korun – podle toho, jde-li o samotnou svítilnu nebo i její příslušenství: potřebnou sadu čtyř  akumulátorů a nabíječku.


Rudolfova štola

mm„Rád bych se někdy podíval do Rudolfovy štoly,“ zasnil se Lišák. „Slyšel jsem o ní vyprávět neuvěřitelné historky a potěšilo by mne, kdybych se na vlastní oči mohl přesvědčit, co je na nich pravdy.“
„A cos o té Rudolfově štole vlastně slyšel?“ zajímalo Pažouta.
„Slyšel jsem o ní třeba to, že uvnitř, ve vodě, kterou je zatopena, žijí dva obrovští žraloci,“ pravil ustrašeným hlasem Lišák. „Ti žraloci neustále proplouvají od jednoho konce k druhému a jakmile do štoly vnikne někdo nepovolaný, roztrhají ho prý nemilosrdně na cucky.“


Podzemní fotografie pro nás druhořádé

surikataProfesionálové mívají obvykle profesionální vybavení. Vedle nich je zde ovšem mnohem početnější skupina těch,  kteří by také rádi pořizovali slušné fotografie, ale protože je tato činnost neživí a není pro ně stěžejní, nejsou ochotni do ní investovat neúměrné prostředky.Já sám jsem na tom podobně a možná proto přijde někomu vhod pár řádek o tom, jak jsem se tímto problémem zkusil vypořádat.


Pan Jendýsek – montanistický podvodník

P1080107„To je ale škoda, že Surikata zemřel,“ podotkl  pan Jendýsek – montanistický podvodník, rýpaje zamyšleně kusem klacku do země. „Slíbil, že mi ukáže zatopenou bezednou šachtu, do které se mohu potopit a prozkoumat veškeré drahocenné poklady, které jsou v ní po léta ukryty.“
„Proč by se měly  v pitomé zatopené šachtě ukrývat nějaké poklady?“ divil se Pažout. „Bude tam leda shnilá výdřeva, bláto a možná nějaké nadmuté chcíplé zvíře.“

 


Čertova štola s lebkami

DSC_0082„Jestlipak víš, ó Lišáku“, otázal se Pažout svého kolegy,“ že třináctého až čtrnáctého dubna proběhl v Loděnicích seminář České podzemí o montánních památkách a cestovním ruchu.“
„To nevím,“ odvětil neochotně Lišák, „událo se tam snad něco, o čem bych měl být zpraven? Navrhli nás snad účastníci za naše montánní objevy na nějaké záviděníhodné a vysoké státní vyznamenání?“


Mechanický jezevec

jezevec„Před týdnem jsem mluvil na Hůrce s hajným a ten hajný mi ukázal starou zapadlou štolu, o které jsem vůbec nevěděl,“ svěřil se Pažout Lišákovi. „Vede do ní nízká, asi třicet centimetrů vysoká plazivka, kterou obývá už několit let mimořádně veliký a nepříjemně nespolečenský jezevec.“
„Určitě to bude nějaká zcela nevýznamná krátká průzkumná chodba, do které nemá smysl lézt ani se jí podrobněji zabývat,“ mínil Lišák. „Nemáš snad v úmyslu pokoušet se proniknout dovnitř? Jednak je to protizákonné a jednak i nechutné, protože celý objekt bude značně znečištěn jezevcovými smrdutými exkrementy. Přece jen je jezevec kočkovitá šelma a katzendreck smrdí jak šílený.“


Bájná štola

62„Už mne nebaví být montanistou,“ svěřil se Surikata Pažoutovi. „Pořád lezeme do nějakých špinavých a nepohodlných děr, ale nenacházíme v nich nic zajímavého. Budu raději sbírat minerály. Jsou ostatně mnohem krásnější, nežli ty hnusné fotky, co v tom podzemí pořizujeme.“
„Některé minerály moc hezké nejsou,“ odporoval Pažout, „nedávno jsem viděl destinezit a vypadal, jako když si u cesty uleví pes, trpící žloutenkou.“