Saal fotokniha

untitled-1-1

V prosinci 2016 se na Facebooku objevila nabídka německé společnosti SAAL Digital, slibující slevu 1200,- korun z ceny fotoknihy této firmy, pokud na ni objednavatel napíše recenzi. Řekl jsem si, že by fotokniha nemusela být zcela nevhodný dárek a že by proto možná nebylo pro podobné případy od věci, seznámit se s její kvalitou.


Harcký kanár podruhé – aneb Lišákův konec

Lisak

„Co děláš v sobotu?“ zeptal se Lišák Pažouta.
„Budu v Rokycanech lovit pokémony,“ pochlubil se Pažout
„A nepůjdeme raději hledat nějaký v podzemí ukrytý poklad?“ lákal přítele Lišák.
„Hledat poklad?“ zbrunátněl zlostí Pažout. „Což jsi zapomněl na tu ostudu s harckým kanárem?“


Harcký kanár aneb žabák vypravuje

zabak

„Už nepolezu do těch pitomých, nudných štol,“ svěřil se Pažout Lišákovi, „budu místo toho hledat skryté poklady.“
„Jejda,“ podivil se Lišák, „mohl bych ty poklady hledat s tebou? Určitě budeš potřebovat dobrého parťáka.“


Jak jsme fotili Podzemní Čechy

bis
V létě roku 2013 se Václav Cílek dohodl s nakladatelstvím Eminent na vydání knížky, která by mapovala dějiny hornictví v českých zemích a všímala si vlivu, jaký měla těžba nerostů na vývoj lidské civilizace i na rozvoj ostatních průmyslových i neprůmyslových odvětví.

Knížka měla být volným pokračováním tehdy již vyprodané Podzemní Prahy, což znamenalo stejný formát a několik stovek ilustračních fotografií z produkce berounského fotografa Martina Majera. Protože se Martinovi zrovna v té době narodil druhý syn, a nebylo tedy jisté, zda svázán otcovskými povinnostmi stihne sám nafotit všechny požadované lokality, oba autoři mne požádali, abych to, co bude chybět, doplnil.


Speleo Four Rum 2015

surikata

„Ahoj kreténe,“ pozdravil bodře  Pažout Surikatu, když k němu na berounském nádraží přistupoval do auta, aby se společně vypravili na seminář Speleo Four Rum do Michalových Hor.
„Copak sis to připravil za prezentaci?“ odpověděl mu Surikata, hledící s údivem na velký balík, který Pažout nacpal na zadní sedadla.


Děčínský Sněžník a Správa jeskyní České republiky

ovce
  • „Co to je?“ zeptal se montanistický elév Lišák, nahlížeje přes rameno Surikatovi, který znechuceně prohlížel na monitoru jakousi nepříliš povedenou fotografii.
  • „To je starý důl, to já poznám“ odpověděl místo Surikaty pyšně Pažout, sedící u rozladěného  piána v marné snaze vybrnkat ukazovákem úvodní tóny ústředního motivu hornické hymny.


Pražské podzemí

Pažout, slavný montanista

Ač o pražském podzemí vyšlo několik publikací, žádná z nich nepopisuje počátky jeho objevování či historii prvních průzkumů a dokonce ani nepřipomíná jména a osudy odvážlivců, kteří se na těchto akcích, často s nasazením vlastních životů, podíleli. A toto opomenutí  by chtěl napravit náš krátký seriál, který zahajujeme částí falešné Pražské podzemní pískovny. O informace z oněch  dávných dob jsme požádali osoby nad jiné povolané, slavné montanisty Surikatu a Lišáka.


Malamut

lisak

  Osamocený bagrista, který na poli hloubil díry pro betonové základy patek stožáru velmi vysokého napětí, rozhodně neměl dobrý den. Sotva se v první jámě zabořila lžíce bagru metr a půl pod zem, odhalila ústí zasypané chodby, vedoucí kamsi do temnot. Bagrista rozmrzele slezl ze stroje, přidřepl na okraj jámy a zasmušile se zadíval do chodby.  Bylo mu jasné že podzemní objekt v místě, kde má být pevně ukotven stožár, znamená  nezanedbatelný problém. Chodba byla zpola zakryta napadaným kamením, přesto v ní bagristovo oko zahlédlo jakýsi pilíř, u něhož se chodba rozdvojovala a obcházela jej z obou stran. Jak daleko obě části vedou, nebylo z kraje jámy patrné.


Chrustenická šachta aneb jak na virtuální procházku starým dolem

mk
Myslím, že to byl Míra Němec, kdo mne poučil, že když nezačnu fotit panoramata (čímž měl na mysli tak zvané virtuální prohlídky) budu naprostá montánní nula.  „Můžeš točit těch tvých debilních filmů, kolik chceš,  ale bez panorámatu jsi mrtvý muž,“ řekl a připravil mne tím o poslední zbytky už tak dost chatrného sebevědomí. Němcova slova ve mně hlodala tak dlouho, až jsem se problém virtuálních prohlídek rozhodl konzultovat s odborníkem na slovo vzatým – kolegou Pažoutem  


Mažoretka a montanistické klekátko

mazoretka

„Právě mne napadla úžasná myšlenka,“ pochlubil se Pažout, vyloudiv na své ruměnné tváři  mimořádně záhadný, ba přímo tajemný výraz. „Je to myšlenka natolik velkolepá, až jsem nad ní sám ustrnul ohromením.“
Leč Surikata na tuto úžasné oznámení nikterak nereagoval.
„Povídám, že jsem vymyslel skvělou věc,“ opakoval Pažout dávaje si záležet, aby jeho hlas zněl důrazněji. „Překvapuje mne,“ pokračoval, „že to v tobě neprobouzí nijaký zájem.“