Obsah

Je třeba utopit Elvíru aneb přechod k virtuálním prohlídkám

Jak Surikatu nikdo nechtěl a musí se proto věnovat virtuálním prohlídkám

Myšáci v dole Jeroným – cesta komiksu

Michael Rund má v dole obrovské nebezpečné myšáky, proti kterým povolá Popovický montanistický superklub.

Výprava za fotony

Elvíra ve staré nacistické podzemní laboratoři honí fotony a vědci Malodůl se Surikatou je chytají do sklenic

Sen o bílé kočičce

Kterak se Surikatovi zdálo o malé bílé kočičce a nedlouho nato se málem utopil v zatopené šachtě.

Hledání strašlivé příšery zlatohorské

Jak Elvíra s Malodolem a Surikatou jeli do Zlatých hor a nenašli ani zlato ani jezerní příšeru z dávných časů

Medailonek

Medailonek k narozeninám

Nacistická miniponorka

Malodůl, Hroznýš, Anet a Surikata zpívají a salutují v opuštěném výcvikovém středisku pro posádky miniponorek.

Poklad rodu Smiřických

Krátké vyprávění o tom, jak se Lišák s Pažoutem vypravili pro poklad rodu Smiřických do Ledče nad Sázavou

Exkurze na Malou Ameriku za Hagenem

Surikata na Malé Americe poblíž Hagenovy štoly vypráví hitorku o Hagenovi a Lišák trpí.

Svatý Prokop a čert v Dochartově šachtě

Kterak Malodůl s Pažoutem a Surikatou fotili svatého Prokopa v Dochartově šachtě

Saal fotokniha

Harcký kanár podruhé – aneb Lišákův konec

Lišák zapřede s Pažoutem debatu o nefunkčních náhražkách harckých kanárů, které horníkům a montanistům vnucují nesolidní podnikavci, kterým je v honbě za mrzkým ziskem jedno, že způsobí zákazníkovu smrt.

Harcký kanár aneb žabák vypravuje

O tom, jak Pažout s Lišákem hledali podzemní poklad s pomocí harckého kanára.

Jak jsme fotili Podzemní Čechy

O tom, jak vznikala kniha V. Cílka Podzemní Čechy

Speleo Four Rum 2015

O tom, jak Pažout se Surikatou cestou na Speleo Four Rum odhalují témata, která tam hodlají presentovat.